Aktualności

Nadanie sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu

10 września 2021 roku w Kaliszu na  na rynku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu. Przybyłych na uroczystość gości przywitał komendant miejski PSP w Kaliszu bryg. Sławomir Kotoński.
Na uroczystości między innymi przybyli:
Jan Dziedziczak - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Ryszard Bartosik - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi,
Parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej:
Katarzyna Sójka,
Piotr Kaleta
Pan Tomasz Ławniczak
Jan Mosiński
Anna Lis - reprezentująca Panią Andżelikę Możdżanowską Poseł do Parlamentu Europejskiego,
oraz:
nadbrygadier Arkadiusz Przybyła - zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej,
Michał Zieliński - wojewoda wielkopolski,
nadbryg. Dariusz Matczak - wielkopolski komendant wojewódzki PSP
st. bryg. Jarosław Zamelczyk - zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
st. bryg. Maciej Zdęga - komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z zastępcami st. bryg. Mariuszem Hulewiczem i st. bryg. Wiesławem Pokorskim,
Krystian Kinastowski - prezydent miasta Kalisza
Krzysztof Nosal - starosta kaliski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu
burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kaliskiego
bp. Damian Bryl - biskup kaliski
ks. Mateusz Drob - kapelan wielkopolskich strażaków
ks. płk Tadeusz Pałuska
komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego,
przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z województwa wielkopolskiego,
przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele garnizonowym pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława Biskupa w Kaliszu, po której nastąpił przemarsz na kaliski rynek.
Dowódca uroczystości kpt. Paweł Piwoński złożył meldunek nadbryg. Arkadiuszowi Przybyle zastępcy komendanta głównego PSP, po którym nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odegrano hymn narodowy.
Następnie dokonano przekazania sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu. Po odczytaniu Aktu Nadania Sztandaru fundatorzy sztandaru wbili pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru oraz wpisali się do księgi pamiątkowej. Sztandar został poświęcony przez kapelana wielkopolskich strażaków ks. Mateusza Droba, biskupa kaliskiego Damiana Bryla wraz z ks. płk. Tadeuszem Pałuską.
Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru przekazał sztandar na ręce zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Arkadiusza Przybyły. W imieniu kaliskich strażaków sztandar przyjął  bryg. Sławomir Kotoński komendant miejski PSP, który wręczył go pocztowi sztandarowemu Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru przed pododdziałami strażaków oraz zaproszonymi gośćmi. 
Po zakończonej prezentacji sztandaru zostały wręczone medale i odznaczenia. 
Kolejną częścią uroczystości było  przekazanie dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu oraz samochodów gaśniczych dla jednostek OSP. Biskup kaliski Damian Bryl poświęcił otrzymane pojazdy.
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów, odprowadzenie sztandaru oraz złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości.

Opracowanie: mł. asp. Piotr Janiuk- SAPSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Lucyna Rudzińska- KWPSP Poznań


Galeria