Aktualności

Nagrody KG PSP dla pracowników cywilnych

-
16 maja 2019 roku na świetlicy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Szkoły st. bryg. dr inż. Jan Kołdej wraz ze swoimi zastępcami - wręczył nagrody pieniężne dla 36 pracowników cywilnych.
 
Komendant Szkoły poinformował, że gen. brygadier Leszek Suski - Komendant Główny PSP po raz kolejny w dowód uznania, dla wyróżniających się pracowników cywilnych przychylił się do wniosku o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za trud włożony w wykonywanie zadań służbowych oraz podniesienie efektywności i jakości pracy.

W czasie tych miłych okoliczności z ust Komendanta st. bryg. Jana Kołdeja padło dużo ciepłych i serdecznych słów uznania doceniających pracę oraz olbrzymie zaangażowanie w wykonywaniu codziennych zadań mających wpływ na rozwój, właściwe funkcjonowanie oraz wizerunek poznańskiej Szkoły Aspirantów PSP.
Ponadto również w przemówieniu st. bryg. Jan Kołdej przekazał od gen. brygadiera Leszeka Suskiego - Komendanta Głównego PSP wiele ciepłych, serdecznych słów uznania i podziękowania za zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych i pełniących służbę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, a także życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów nie tylko w życiu zawodowym dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej Szkoły.

Docenienie pracowników cywilnych naszej Szkoły, którzy są dla nas bardzo ważni, bez których trudno jest nam sobie wyobrazić funkcjonowanie Szkoły jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej wytężonej służby.Opracowanie: ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w Poznaniu


Galeria