Aktualności

Nagrody Komendanta Głównego PSP

-
Decyzjami nr 900/2020 oraz 901/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak przyznał: asp. Przemysławowi Krzysztoniowi oraz kpt. Tomaszowi Kierzkowi nagrody pieniężne za szczególne zaangażowanie podczas akcji związanej z pomocą humanitarną na Białorusi w okresie 23-25 kwietnia 2020 roku.

W imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzje wręczył Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Maciej Zdęga w obecności swoich zastępców oraz naczelników wydziałów.

Nagrodzonym gratulujemy!

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP Poznań
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel, SA PSP Poznań


Galeria