Aktualności

NARADA ROCZNA

- W dniu 29 stycznia 2014 r. w siedzibie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się doroczna narada podsumowująca działalność Szkoły za rok 2013.W spotkaniu z kadrą kierowniczą Szkoły wziął udział Zastępca Komendanta Głównego nadbryg. Piotr Kwiatkowski oraz zaproszony gość w osobie Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu st. byg Witolda Rewersa.

O godzinie 11-ej mł. bryg. Dariusz Markiewicz złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia narady.  Naradę otworzył Komendant Szkoły,  który przywitał wszystkich uczestników narady i nakreślił program spotkania. Następnie naczelnicy poszczególnych wydziałów przedstawili i omówili najważniejsze zadania realizowane przez wydziały Szkoły w  roku ubiegłym.
W drugiej części spotkania głos zabrał Zastępca Komendanta Szkoły mł. bryg. Dariusz Markiewicz, który w swoim wystąpieniu przedstawił plan najważniejszych przedsięwzięć logistycznych na rok 2014 Następnie Komendant Szkoły zapoznał uczestników narady z najważniejszymi planami i przedsięwzięciami stojącymi przed strażakami i pracownikami Szkoły w roku 2014 Zasygnalizował również nowe kierunki rozwoju Szkoły na przyszłość, szczególnie związane z działalnością edukacyjną.
W dalszej części spotkania głos zabrał st. bryg. Witold Rewers – Komendant Miejski PSP w Poznaniu podsumowując mijający rok pod kątem współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu.

Zastępca Komendanta Głównego nadbryg. Piotr Kwiatkowski pogratulował wyników w działalności Szkoły oraz  podziękował za trud i wysokie zaangażowanie w ciężką a zarazem zaszczytną służbę związaną z kształceniem kadr pożarniczych na potrzeby PSP oraz działania i przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu infrastruktury Szkoły. Nakreślił również podstawowe zadania oraz priorytety stojące przed PSP  oraz Szkołą w najbliższym roku.
Podsumowując ubiegły rok pracy, jeszcze raz podziękował wszystkim za trud i życzył kolejnych sukcesów w rozpoczynającym się 2014 r.

bryg. Tomasz Nowicki