Aktualności

Nietypowe zajęcia o typowych sytuacjach

-
W ramach projektu unijnego pod nazwą: "Edukacja dla bezpieczeństwa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył się kolejny etap szkolenia kadetów naszej Szkoły.
Tematem szkolenia, zrealizowanego na poligonie pożarniczym w Luboniu w okresie od 14 do 16 maja br. była Organizacja ratownictwa technicznego podczas zdarzeń z udziałem pojazdów szynowych i wielkogabarytowych.
Podczas zajęć kadeci zostali podzieleni na grupy, które realizowały różne scenariusze ćwiczeń z zakresu organizacji akcji ratownictwa technicznego. Zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wypracowania decyzji dowódczych i ewakuacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów szynowych (tramwaje) wielkogabarytowych (autobusy) oraz nowoczesnych pojazdów osobowych.
Zajęcia prowadzili: kpt. Jacek Gawroński, ogn. Sebastian Lichtański, sekc. Marcin Żuchowski, sekc. Janusz Ziemniczak oraz ratownicy z Zakładowej Służby Ratowniczej MPK przy ulicy Głogowskiej i Pogotowia Technicznego MPK przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu.
Celem zajęć było uzyskanie przez kadetów dodatkowych umiejętności w zakresie taktyki działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi. Wprowadzono do opanowanych już umiejętności z zakresu technik uwalniania osób umiejętności  pokonywania problemów technicznych i samodzielnego wypracowywania decyzji dowódczych. Utrudnieniem było wprowadzenie nowoczesnych pojazdów osobowych ze sprawnymi systemami bezpieczeństwa biernego i wielkogabarytowych i ciężkich pojazdów komunikacji publicznej.
JG

Galerię zdjęć zobaczysz TUTAJ