Aktualności

Nowy samochód zaopatrzeniowego

-
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zrealizowała zadanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym, przeznaczonego do logistycznego zabezpieczania działań ratowniczych. 
Pojazd posiada przestrzeń ładunkową i wyposażony jest w podest ruchomy ułatwiający załadunek i rozładunek sprzętu. 
Zadanie zrealizowane zostało na podstawie umowy zawartej z firmą Dom Samochodowy GERMAZ Sp z o.o. z Wrocławia. Środki finansowe w wysokości 344 tys. zł pochodziły z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 ? 2020, budżetu Państwa oraz dochodów Szkoły.

Opracował: st. bryg. Andrzej Zajączkowski, SA PSP w Poznaniu
Zdjęcie: st. bryg. Andrzej Zajączkowski, SA PSP w Poznaniu