Aktualności

Obóz unitarny 2020

Od dnia 1 września 2020 roku na terenie szkolnego poligonu w Luboniu skoszarowanych zostało 86 słuchaczy XXX Dziennego Studium Aspirantów. Celem obozu jest psychiczne i fizyczne przygotowanie przyszłych kadetów do zawodu strażaka.

Słuchacze funkcjonują według określonego regulaminem toku dnia, po pobudce o godz. 6:00, zaprawie porannej i toalecie jedzą wspólne śniadanie, następnie uczestniczą w apelu i przystępują do zajęć dydaktycznych. W ramach wykładów i ćwiczeń zapoznają się z zasadami BHP, służbą wewnętrzną oraz podstawowym sprzętem używanym w działaniach ratowniczych. Po obiedzie popołudnia wykorzystywane są na naukę musztry, właściwych zachowań podczas ogłaszania alarmów oraz utrwalanie wiedzy zdobytej na zajęciach. Słuchacze zakwaterowani są w namiotach, muszą samodzielnie dbać o porządki na obozowisku oraz nauczyć się troszczyć o schludny wygląd umundurowania, w którym chodzą. Po kolacji przyszli kadeci uczestniczą w apelu wieczornym, następnie o godz. 22:00 ogłaszana jest cisza nocna, którą może jednak przerwać alarm.

Słuchacze podczas obozu unitarnego pokonują swoje słabości, uczą się współdziałania w grupie, nabywają szereg nowych dla nich umiejętności, które są niezbędne w przyszłej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

Zapraszamy do obejrzenia wycinka z dnia słuchacza na obozie unitarnym 2020 !

FILM !

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP Poznań
Zdjęcia:
mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP Poznań
Montaż: bryg. Andrzej Wencka, mł. bryg. Łukasz Kwas, mł. asp. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań