Aktualności

Omówienie założeń programowych szkolenia doskonalącego dla kierujących działaniami ratowniczymi poziomu interwencyjnego.

-
W dniu 24.10.2022r. w SA PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze, podczas którego omówiono założenia programowe oraz główne cele szkolenia doskonalącego z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym. Przedmiotowe szkolenie organizowane będzie w oparciu o program zatwierdzony w dniu 28.09.2022r. przez Komendanta Głównego PSP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:
- SA PSP w Poznaniu, 
- SA PSP w Krakowie, 
- CS PSP w Częstochowie, 
- SGSP w Warszawie, 
- SP PSP w Bydgoszczy,
- KM PSP m.st. Warszawy,
- KM PSP w Poznaniu.
Spotkanie otworzył Zastępca Komendanta Szkoły, st. bryg. Mariusz Hulewicz, który przedstawił uczestnikom cel główny zatwierdzonego programu szkolenia, zachęcając jednocześnie do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: mł.kpt. Michał Bajur.


Galeria