Aktualności

Ostatni dzień służby

-
3 lipca 2019 roku w szkolnej świetlicy odbyła się uroczystość pożegnania bryg. Michała Szymaniaka, który zakończył okres czynnej służby zawodowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Bryg. Michał Szymaniak przez ostatni czas swojej służby piastował stanowisko naczelnika wydziału kadr, gdzie dał się poznać jako doświadczony i kompetentny pracownik, dzielący się wiedzą i doświadczeniem. Odchodzącego ze służby żegnało grono kolegów ze Szkoły oraz zaproszeni goście. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg służby Pana Michała oraz wręczono okolicznościowe kwiaty i upominki.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej kierownictwo, kadra, pracownicy i kadeci szkoły złożyli serdeczne podziękowania oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na "nowej drodze życia".Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel - SA PSP w Poznaniu


Galeria