Aktualności

Panel informacyjny dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu.

-
W ramach współpracy ze szkołami z terenu miasta Poznania w dniu 06 grudnia 2022 r., Naczelnik Wydziału Kształcenia SA PSP w Poznaniu, st. bryg. Artur Banasiak uczestniczył w spotkaniu adresowanym do uczniów klas kończących liceum o profilu wojskowym, klas technikum i szkoły branżowej pierwszego stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu. W ramach projektowania ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniowie klas czwartych dowiedzieli się na czym polega kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa oraz zapoznali się z zasadami naboru do służby kandydackiej i przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Mieli również okazję zapoznać się ze specyfiką zawodu "Strażak" i nauki w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli również doradcy zawodowi Centrum wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Opracowanie: st. bryg. Artur Banasiak, bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: Tomasz Borowy - Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu.


Galeria