Aktualności

Półmetek projektu "Pasja Wiedza Wartości" dla kadetów SA PSP w Poznaniu.

-
Projekt "PW2" już drugi raz rozwija Pasję Wiedzę i Wartości kadetów naszej szkoły. Piętnastu kadetów drugiej kompanii od października 2022 do stycznia 2023 podjęło wyzwanie wspierania w roli Lidera przygotowania kadetów pierwszego rocznika do rozpoczęcia służby w szkolnym podziale bojowym. W projekcie "PW2" głównym przesłaniem jest wzajemne wsparcie w rozwoju pasji ratowniczej i budowanie indywidualnej identyfikacji z formacją.

Kadeci pierwszej kompanii mają szansę w klimacie bezpieczeństwa psychologicznego uczyć się i rozniecać swoją pasję ratowniczą. Liderzy projektu z pozycji primus inter pares dają przestrzeń młodszym w edukacji koleżankom i kolegom do zadawania pytań, przyznawania się do niewiedzy, automatyzowania umiejętności ratowniczych i uzyskiwania pomocy koleżeńskiej. Przy wsparciu funkcjonariuszy szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej Liderzy projektu, w czasie pozalekcyjnym, kształtują przykładem własnym postawę zaangażowania w samodoskonaleniu nowych kadetów.

Dodatkowe zajęcia realizowane przez kadrę szkoły z identyfikacji wartości osobistych i służbowych, podstaw komunikacji interpersonalnej i grywalizacji uczą budowania pozytywnych relacji zespołowych w realnym kontakcie i służą kształtowaniu właściwej postawy zawodowej kadetów pierwszej kompanii. Liderzy projektu PW2 doświadczają natomiast kierowania zespołem, uczą się wyznaczania celów, organizowania pracy, budowania zaangażowania zespołu i kontroli uzyskanych efektów pracy. W warunkach szkolnych zdobywają kompetencje przewodzenia zespołom.

W projekt w roli specjalistów dziedzinowych włączają się też kadeci drugiej kompanii dzieląc się swoimi unikatowymi umiejętnościami i wiedzą.
Hasło II edycji projektu: "Dla naszego bezpieczeństwa nigdy dość praktyki - razem o najwyższą stawkę"


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, st.kpt. Anna Cedro, 
Zdjęcia: archiwum organizatora projektu.


Galeria