Aktualności

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.


23 marca 2024, w sali audiowizualnej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w osobach st. bryg. Jacka Strużyńskiego, p.o. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz bryg. Pawła Klechy, Naczelnik Wydziału Planowania Operacyjnego KW PSP w Poznaniu.

SA PSP w Poznaniu podczas wydarzenia reprezentował p.o. Komendanta Szkoły, st. bryg. Andrzej Zajączkowski.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Rafał Wypych, na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej zosprp.poznan.pl.Galeria