Aktualności

Powołanie Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W dniu 27 marca 2024 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach:  

1. nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI,  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
2. st. bryg. mgr inż. Janusz DROZDA,  Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
3. st. bryg. mgr inż. Jacek STRUŻYŃSKI,  Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
4. podinsp. Adam JUREK,  p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
5. st. bryg. dr hab. inż. Jacek ZBOINA,  Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń, Centrum Naukowo-Badawczego
        Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie
6. płk Robert JÓŹWIAK,  Dyrektor Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu
8. st. bryg. mgr inż. Jacek MICHALAK, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
10. płk mgr inż. Radosław ŚNIEGÓŁA,  Zastępca Dowódcy 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny
11. druh Mariusz ROGA,  Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
        Województwa Wielkopolskiego
12. bryg. Daniel MUCHA, Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
        we Wrocławiu,
a także funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz słuchacze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Podczas uroczystości, w obecności zaproszonych gości, st. bryg. Andrzej Zajączkowski przywitał się ze sztandarem Szkoły oraz złożył Komendantowi Głównemu PSP meldunek o przyjęciu obowiązków Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Pan st. bryg. Andrzej Zajączkowski służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1995 roku podejmując naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1999 roku uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana, następnie na tej samej uczelni w 2001 roku ukończył studia podyplomowe uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.   
Po ukończeniu SGSP w lipcu 1999 roku zostaje skierowany do służby w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na stanowisko dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Jego profesjonalizm, nieustanna praca i umiejętność kierowania zespołem ludzi spowodował kolejne awanse, docierając w maju 2008 roku do stanowiska Naczelnika Wydziału Technicznego. Strażak przez cały okres służby podnosił swoje wykształcenie, ukończył m.in. szkolenie dotyczące egzaminatorów systemu zewnętrznego, zamówień publicznych, wdrażania nadzoru dydaktycznego nad realizacją programów kształcenia i szkolenia. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w zakresie "Logistyka w bezpieczeństwie kraju".  Przez cały okres  służby był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za zaangażowanie w realizację zadań służbowych m.in.  w 2002 r. Brązowym Krzyżem Zasługi, 2008 r. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, następnie w 2011 r. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz w 2016 r. został wyróżniony Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
Doceniając jego ogromne zaangażowanie w służbę oraz profesjonalizm Komendant Główny PSP z dniem 01 lutego br. powierzył st. bryg. Andrzejowi Zajączkowskiemu pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły.   

Po zakończonej ceremonii powołania, komendant główny PSP w przemówieniu okolicznościowym pogratulował nowemu komendantowi objęcia stanowiska, życząc jednocześnie dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a przede wszystkim podległą kadrą. Podkreślając istotę współpracy, zaznaczył:
"Musimy być gotowi na nowe wyzwania. Bez wątpienia jesteśmy integralnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa i będziemy realizować zadania w ramach ustawy o ochronie ludności i  obronie cywilnej, której projekt jest obecnie procedowany". "Ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie" - dodał na zakończenie nadbryg. Mariusz Feltynowski.

Opracowanie; bryg. Przemysław Berus, p.o. Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, bryg. Rafał Wypych,
Zdjęcia; asp. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań. 


Galeria