Aktualności

Prelekcja o hipotermii

-
W nawiązaniu do  panujących niskich temperatur otoczenia, w dniu 13 lutego 2021 roku na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się prelekcja dotycząca zjawiska hipotermii u ludzi. W związku z terminem wykładu (sobota) adresatami tego wydarzenia byli kadeci szkoły oraz pracownicy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Prowadzącym prelekcję był st. str. kdt Emil Makutynowicz, który jest ratownikiem medycznym i jednocześnie działa w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratowniczym.  W trakcie zajęć w sali audiowizualnej prowadzący, korzystając ze swej wiedzy i doświadczenia, przekazywał treści teoretyczne związane z przedstawianym tematem. Następnie przystąpiono do części praktycznej. W tej części, na przykładzie, zaprezentowano jak wygląda pierwszy stopień hipotermii i na czym polega pomoc w takiej sytuacji. Zajęcia cieszyły się ogromną popularnością oraz pozytywnym odzewem wśród kadetów obu kompanii.

Opracował: st. bryg. Tomasz Nowicki, SA PSP w Poznaniu
Zdjęcie: kdt Łukasz Rutkowski, SA PSP w Poznaniu


Galeria