Aktualności

Prewencja społeczna

Państwowa Straż Pożarna na bieżąco gromadzi dane statystyczne dot.:
- ilości pożarów,
- kategorii obiektów w jakich występują pożary,
- przypuszczalnych przyczyn pożarów.

Na podstawie zebranych danych statystycznych wynika, że nasze najbliższe otoczenie czyli miejsce zamieszkania, gdzie z pozoru czujemy się najbezpieczniej jest jedną z najczęstszych lokalizacji, w których giniemy w wyniku pożarów.  Natomiast jedną z głównych przypuszczalnych przyczyn pożarów w naszych domach czy mieszkaniach są wady urządzeń i instalacji elektrycznych.
Mając na uwadze wskazane zagrożenia kadeci ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nagrali film edukacyjny będący przestrogą dla społeczeństwa.
W Filmie przedstawione zostały bezpieczne zachowania w miejscu zamieszkania oraz porusza problem możliwości utraty węchu, który pojawił się wraz z pandemią COVID 19.

Zapraszamy do obejrzenia.

FILM- kliknij

Opracowanie: st. kpt. Emilia Pałubicka- Florczak- SAPSP Poznań