Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.


18 września 2023 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu rozpoczęło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (KS-18). W oficjalnej inauguracji kursu uczestniczył Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Maciej Zdęga wraz z Zastępcą st. bryg. Wiesławem Pokorskim, a także funkcjonariusze Wydziału Pododdziałów Szkolnych. Od tego dnia przez następne kilka miesięcy łącznie 36 słuchaczy będzie zdobywać wiedzę oraz kompetencje niezbędne do wykonywania działań ratowniczo - gaśniczych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie odbywa się w trybie skoszarowanym i jest realizowane w oparciu o wytyczne programu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Program szkolenia obejmuje blok podstawowy (w trakcie którego słuchacze będą przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpożarowej) oraz blok zasadniczy (w trakcie którego słuchacze będą poszerzać wiedzę nabytą w poprzednim etapie). Całość zakończy się egzaminami.
Słuchaczom życzymy owocnej nauki, wytrwałości oraz powodzenia w zaliczeniach egzaminów.
Opracowanie: bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań
Zdęcia: asp. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań.


Galeria