Aktualności

Ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia

- Dzisiaj, 29 października 2012 roku rotę ślubowania na Sztandar Szkoły złożyło 90 słuchaczy XXII rocznika Dziennego Studium Aspiranckiego naszej Szkoły. Od tego momentu będą mogli z dumą nosić miano kadeta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Składając ślubowanie zobowiązali się do ofiarnego i mężnego ratowania życia ludzkiego i wszelkiego mienia, nawet z narażeniem własnego życia. W tej uroczystej chwili słuchaczom towarzyszyli ich najbliżsi. Ceremonię uświetnili swoją obecnością liczni znamienici goście, m.in. Pani Poseł na Sejm RP - Krystyna Łybacka, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Marek Kowalski, wicewojowoda wielkopolski Przemysław Pacia.  Kapelan Krajowy Strażaków ks. mł. bryg. dr Jan Krynicki udzielił błogosławieństwa ślubującym i wszystkim obecnym. Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Dęta ze Swarzędza pod batutą  Łukasza Gowarzewskiego. Ślubowanie zakończyło się wspaniałą strażacką grochówką na którą wszyscy udali się do szkolnej stołówki.

Wydarzenie to jest okazją do złożenia kadetom naszej Szkoły życzeń powodzenia na kolejnych etapach edukacji pożarniczej.

Więcej zdjęć znajdziesz TUTAJ

PN