Aktualności

Spotkanie poświęcone Wielkopolankom w mundurze

-
8 maja 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji kobiet zatrudnionych w służbach mundurowych w Wielkopolsce.

W spotkaniu tym uczestniczyli m.in Wicewojewoda Wielkopolski pani Aneta Niestrawska, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej pani Edyta Górlicka, Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pani Maria Krupecka, oraz przedstawicielki służb mundurowych: Policji, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przedstawicielki służb wymieniły się doświadczeniami, dyskutowały na temat wzmocnienia pozycji kobiet w służbach mundurowych oraz kampanii informacyjnych ukazujących możliwości rozwoju kariery zawodowej i łączenie profesjonalnej służby z życiem rodzinnym.

Kobiety w mundurach są coraz bardziej widoczne, a ich głos coraz bardziej słyszalny. Bez wahania można powiedzieć, że mundur to symbol siły i władzy, a widok kobiety w mundurze to świadectwo równości. Dlatego też musimy dążyć do tego, aby kobiet w mundurach Państwowej Straży Pożarnej i nie tylko było jak najwięcej oraz aby obejmowały one wysokie, jak nie najwyższe stanowiska służbowe w swoich formacjach.Opracowanie: 
kpt. Renata Dokurno-Banasiak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Renata Dokurno-Banasiak - SA PSP w Poznaniu


Galeria