Aktualności

Spotkanie robocze przedstawicieli szkół

-
W dniu 14.11.2019r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w  Poznaniu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli szkół pożarniczych realizujących szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele SGSP w Warszawie, SA PSP w Krakowie, CS PSP w Częstochowie oraz organizatorzy czyli przedstawiciele SA PSP w Poznaniu. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie jak najefektywniejszego systemu realizacji przedmiotowego szkolenia. Z ramienia SA PSP w Poznaniu oprócz funkcjonariuszy bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotowego szkolenia aktywny udział w spotkaniu wziął Komendant Szkoły wraz ze swym zastępcą ds. dydaktycznych. Efektywność spotkania zaowocowała wypracowaniem wspólnych uwag dotyczących zarówno zakresu tematycznego jak i metodyki prowadzenia przedmiotowego szkolenia.

Opracował: mł. bryg. Przemysław Berus / mł. bryg. Łukasz Kwas - SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Łukasz Kwas - SA PSP Poznań