Aktualności

Sympozjum z zakresu asekuracji i ratownia strażaków

-
11 czerwca 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się sympozjum z zakresu asekuracji i ratowania strażaków. Wykłady przeprowadzili: st. asp. Waldemar Pruss i kpt. Janusz Ziemniczak z SA PSP Poznań, mł. asp. Daniel Kowalczyk z KM PSP Poznań, Zbigniew Kozłowski z Berliner Feuerwehr oraz rat. med. Sebastian Siwka z PRM Poznań. Odbiorcami wykładów byli kadeci, słuchacze szkolenia podstawowego oraz strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Lubonia, Plewisk, Puszczykowa oraz Osiedla Kwiatowego. Tematy przedstawione podczas prelekcji obejmowały tematykę:
- pojęcie asekuracji, historia, stan prawny w Polsce i na świecie,
- organizacja działań z asekuracją medyczną, techniki KPP,
- organizacja działań z asekuracją podczas pożarów,
- berlińska straż pożarna oraz jej zasady asekuracji strażaków,
- systemy nadzoru pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
- współpraca Państwowego Ratownictwa Medycznego z Państwową Strażą Pożarną podczas ratowania strażaków.
 
Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: st. asp. Waldemar Pruss - SA PSP w Poznaniu