Aktualności

Szkolenie dla kadry szkół PSP

W dniach 8-9 września 2016 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się szkolenie dla kadry szkół PSP w zakresie  wdrażania Regulaminu rozwinięć samochodów ratowniczo – gaśniczych. W pierwszym dniu skupiono się na omówieniu założeń teoretycznych. Drugiego dnia,  w warunkach poligonowych, przećwiczono wybrane rozwinięcia regulaminowe uwzględniające różne scenariusze interwencji ratowniczych. Skupiono się na roli poszczególnych funkcyjnych w pododdziałach oraz aspektach ich bezpieczeństwa. Podczas podsumowania wypracowano wnioski, które zostaną uwzględnione podczas wdrażania Regulaminu w procesie dydaktycznym szkół, począwszy od tegorocznej unitarki. Wszelkie sugestie uczestników spotkania oraz szczegółowy raport z jego przebiegu zostanie przedstawiony Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.