Aktualności

Szkolenie dla pracowników Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

- W dniach 26-28 listopada 2012 roku obyło się szkolenie nt. „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” dla pracowników Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Zajęcia były skierowane do osób zatrudnionych w Dziale Zarządzania Infrastrukturą i Środowiskiem. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy ogólnej jak i wypracowanie prawidłowych standardów postępowania w planowaniu i zarządzaniu ochroną przeciwpożarową w firmie. W trakcie trzech dni zostały omówione tematy:
- Organizacja ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązki właściciela w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.
- Fizykochemia spalania.
- Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.
- Wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w podręczny sprzęt gaśniczy.
- Zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
- Wyposażenie budynku, obiektu budowlanego w urządzenia przeciwpożarowe
- Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym.
Istotnym elementem szkolenia była godzina przeznaczona na zajęcia praktyczne, na których kursanci mogli nauczyć się obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Cały cykl szkolenia został podsumowany trzygodzinnym panelem dyskusyjnym.

PN