Aktualności

Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym w CS PSP w Częstochowie.


W dniu 12 września br. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie kadry dowódczej szkoły oraz przedstawicieli KM PSP w Częstochowie z zakresu kierowania działaniem ratowniczym. W szkoleniu w ramach współpracy pomiędzy SA PSP w Poznaniu i CS PSP w Częstochowie uczestniczył w roli prelegenta bryg. Przemysław Berus. 

Pełny tekst opracowania dostępny jest na stronie internetowej CS PSP w Częstochowie


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej CS PSP w Częstochowie.