Aktualności

Szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wycieku amoniaku

W dniu 29 listopada 2010 r., w firmie Konspol Bis Słupca, zajmującej się przetwórstwem kurcząt, zostało przeprowadzone 6-godzine szkolenie dla członków nieetatowej grupy ratowniczej, nadzorujących instalację chłodni amoniakalnej. Podczas szkolenia omówiono charakterystykę amoniaku, jego oddziaływanie na organizm człowieka, a także zasady postępowania w przypadku wycieku. Część praktyczną poświęcono ćwiczeniom z zakresu: udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu organizmu z amoniakiem oraz stosowania ubrań ochrony chemicznej i sprzętu ochrony dróg oddechowych podczas działań ratowniczych.

AN/AH