Aktualności

Szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wycieku chloru.

W dniach 18 i 19 listopada zostały przeprowadzone dwa 4-godzinne szkolenia ogólne dla 28 pracowników obsługujących urządzenia chlorowe w Wydziale Produkcji Wody firmy Aquanet. Podczas szkoleń omówiono charakterystykę chloru i jego oddziaływanie na organizm człowieka oraz zasady postępowania w przypadku wycieku chloru. Część praktyczną poświęcono ćwiczeniom stosowania procedur udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu organizmu człowieka z chlorem.

AH/AN