Aktualności

Szkolenie kierowanie taktyczne

-
W dniach 14,15 stycznia 2020 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.  W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze uprawnieni do realizacji powyższych zadań z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego,  łącznie 13 osób. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie bloków zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Część teoretyczna ukierunkowana została na omawianie zagadnień formalnoprawnych dotyczących kierowania działaniami ratowniczymi, zagadnień związanych ze współpracą służb i podmiotów współdziałających na miejscu zdarzenia oraz organizację pracy sztabu akcji. Cześć praktyczna szkolenia przeprowadzona została w formie gry sztabowej, podczas której uczestnicy szkolenia podzieleni na kilka oddzielnych zespołów realizowali symulowane działanie ratownicze. Zajęcia poprowadzone zostały przez funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu, którzy wykorzystując obowiązujące uregulowania formalnoprawne precyzujące omawiany zakres tematyczny dzielili się z uczestnikami szkolenia praktycznymi wskazówkami z zakresu zasad organizacji działań ratowniczych. poziomu interwencyjnego i taktycznego.

Opracował: mł. bryg. Przemysław Berus, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Przemysław Berus, SA PSP Poznań


Galeria