Aktualności

Szkolenie pracowników OL i OC

- W dniach od 15 do 18 lutego 2011 r. w Szkole Aspirantów odbyło się szkolenie dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie. Zajęcia realizowano zgodnie z programem szkolenia z dnia 3 sierpnia 2009 r. zatwierdzonym przez Zastępcę Szefa Obrony Cywilnej Kraju w Szkole Aspirantów oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Szkolenie ukończyły 32 osoby, które z rąk Komendanta Szkoły bryg. dr inż. Grzegorza Stankiewicza otrzymały stosowne zaświadczenia.

AH