Aktualności

Szkolenie rzeczników

Szkolenia z zakresu polityki informacyjnej dla rzeczników prasowych komendantów powiatowych/miejskich Straży Pożarnej w dniach 6-9 grudnia zostały zorganizowane na bazie dydaktycznej naszej Szkoły.Rzecznicy województwa łódzkiego, opolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego pod okiem Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego

st. bryg. Pawła Frątczaka oraz przedstawicieli TVP doskonalili wiedzę i umiejętności dotyczące współpracy rzeczników PSP z mediami. W ciągu dwóch dwudniowych szkoleń poruszono tematy związane z prawem prasowym, kreowaniem wizerunku instytucji w mediach, w tym nowym medium jakim jest Internet, udzielaniem informacji dziennikarzom z uwzględnieniem specyfiki służby. Omówiono także aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Wiedza teoretyczna została upraktyczniona w trakcie warsztatów - rzecznicy mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas nagrywanej rozmowy telewizyjnej i uzyskać szczegółową informację zwrotną od profesjonalnych dziennikarzy.
MU/AN