Aktualności

Szkolenie z kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W dniach 12,13 października 2021 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze uprawnieni do realizacji powyższych zadań z województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciel SA PSP w Poznaniu, łącznie 17 osób. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie bloków zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
Część teoretyczna ukierunkowana została na omawianie zagadnień formalnoprawnych dotyczących kierowania działaniami ratowniczymi, zagadnień związanych ze współpracą służb i podmiotów współdziałających na miejscu zdarzenia oraz organizację pracy sztabu akcji wspomagającego KDR.
Część praktyczna szkolenia przeprowadzona została w formie gry sztabowej, podczas której uczestnicy szkolenia podzieleni na zespoły realizowali symulowane działania ratownicze. Zajęcia poprowadzone zostały przez funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu, którzy wykorzystując obowiązujące uregulowania formalnoprawne precyzujące omawiany zakres tematyczny dzielili się z uczestnikami szkolenia praktycznymi wskazówkami z zakresu zasad organizacji działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego.
W części praktycznej szkolenia udział wzięli również przedstawiciele KM PSP w Poznaniu w osobach  st. kpt. Michała Kucierskiego, który podzielił się z uczestnikami szkolenia wiedzą na temat zasad współpracy z mediami na miejscu zdarzenia oraz dowódcy grup specjalistycznych w osobach bryg. Jarosława Kuśmirka (SGPR) oraz st. kpt. Adriana Fiszera (SGRT), którzy w ramach gry sztabowej wspomagali ćwiczące zespoły w aspekcie fachowego doradztwa oraz koncepcyjnego rozwiązywania problemów taktycznych.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus - SAPSP  Poznań
Zdjęcia: bryg. Przemysław Berus - SAPSP  PoznańGaleria