Aktualności

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami

-

W dniach 23-24 września br., w SA PSP w Poznaniu przeprowadzono kolejne szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie warsztatowej, podczas której w nawiązaniu do zdarzeń rzeczywistych omówione zostały zagadnienia związane z wymaganiami formalnoprawnymi dotyczącymi organizacji działań ratowniczych, praca sztabu akcji oraz istota współpracy z podmiotami współdziałającymi na miejscu zdarzenia z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zwieńczeniem etapu związanego z omawianiem zagadnień organizacyjnych akcji gaśniczej przeprowadzono decyzyjną grę sztabową, podczas której uczestnicy szkolenia mieli okazję symulacyjnego przeprowadzenia akcji ratowniczej koordynowanej przez KDR wspomaganego sztabem. 

W szkoleniu udział wzięło 18 funkcjonariuszy z województwa wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz SA PSP w Poznaniu.


Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Przemysław Berus - SA PSP w PoznaniuGaleria