Aktualności

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

-
W dniach 23,24 listopada 2022r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przeprowadzono kolejne szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze uprawnieni do realizacji powyższych zadań z województwa wielkopolskiego, łącznie 16 osób. Szkolenie osobiście otwarł Komendant Szkoły st. bryg. Maciej Zdęga wraz ze swoim Zastępcą, st. bryg. Wiesławem Pokorskim, podkreślając istotę znajomości stanu prawnego regulującego obszar aktywności ratowniczej. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie bloków zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
Część teoretyczna ukierunkowana została na omawianie zagadnień formalnoprawnych dotyczących kierowania działaniami ratowniczymi, zagadnień związanych ze współpracą służb i podmiotów współdziałających na miejscu zdarzenia oraz organizację pracy sztabu akcji wspomagającego KDR.
Część praktyczna szkolenia przeprowadzona została w formie gry sztabowej, podczas której uczestnicy szkolenia podzieleni na zespoły realizowali symulowane działania ratownicze. Zajęcia poprowadzone zostały przez funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu, którzy wykorzystując obowiązujące uregulowania formalnoprawne precyzujące omawiany zakres tematyczny dzielili się z uczestnikami szkolenia praktycznymi wskazówkami z zakresu zasad organizacji działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego.
Szkolenie zwieńczone zostało rozdaniem zaświadczeń, które osobiście wręczył Zastępca Komendanta Szkoły, st. bryg. Mariusz Hulewicz.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus,
Zdjęcia: bryg. Tomasz Daszkiewcz, bryg. Przemysław Berus, st.kpt. Marcin Żuchowski. 


Galeria