Aktualności

Szkolenie z zakresu współpracy JOP z Policją podczas działań i akcji ratowniczych.

-
W dniu 22.11.2022r, w SA PSP w Poznaniu odbyło się szkolenie z zakresu współpracy podczas działań ratowniczych sił Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (JOP) i Policji w ramach działania ratowniczego. Podczas szkolenia przedstawione zostały podstawy prawne regulujące obszar podejmowania interwencji przez JOP oraz Policję ze wskazaniem potencjalnych miejsc w obszarach współpracy mogących stanowić punkty sporne dla uczestniczących w zdarzeniu służb i podmiotów. Szkolenie osobiście otwarł Komendant Szkoły st. bryg. Maciej Zdęga wraz ze swoim Zastępcą st. bryg. Wiesławem Pokorskim, podkreślając istotę wydarzenia oraz wskazując na zakładane korzyści szkoleniowe płynące z niego dla uczestników. Mając na uwadze tematykę spotkania całość prezentowanych zagadnień podzielono na kilka odrębnych bloków tematycznych przedstawionych przez prelegentów:
- bryg. Przemysław Berus - SA PSP w Poznaniu, omówienie zagadnień formalnoprawnych z zakresu kierowania działaniami oraz akcjami ratowniczymi, definiowanie osobowości prawnej KDR, zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności KDR, zagadnienia związane ze zmianą priorytetu danego działania wraz z wyjaśnieniem podstaw prawnych oraz okoliczności prawnych wspomagania czynności procesowych prowadzonych na miejscu zdarzenia, 
- st. kpt. Tomasz Otłowski - KM PSP w Poznaniu, omówienie obszaru współpracy PSP z pododdziałami antyterrorystycznymi Policji w ramach interwencji Policyjnych, 
kom. Przemysław Kusik, Sztab Policji KMP  w Poznaniu, omówienie zasad współdziałania PSP i Policji w obliczu zagrożeń, 
st. asp. Grzegorz Kujawa, Sztab Policji KMP w Poznaniu, omówienie zasad postępowania Policji w związku z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego,
- kom. Dariusz Kaczmarek - Dyżurny Stanowiska Kierowania KMP w Poznaniu, omówienie zasad pełnienia służb w stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, 
- asp. szt. Rafał Migdał - Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Poznań - Wilda, omówienie charakteru czynności policyjnych w kontekście siłowego wejścia do nieruchomości, 
- asp. Szymon Klój - Kierownik Referatu Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu, omówienie czynności podejmowanych przez policjantów na miejscu zdarzenia drogowego. 

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele kadry SA PSP w Poznaniu, funkcjonariusze pionu operacyjnego KM PSP w Poznaniu oraz KW PSP w Poznaniu, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia KW PSP w Poznaniu, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Gdańsku, a także funkcjonariusze KMP w Poznaniu, łącznie około 50 osób. Szkolenie mając na uwadze tematykę, warsztatowy charakter prezentowanych zagadnień oraz szeroko rozbudowany panel dyskusyjny pozwoliło na wymianę doświadczeń umożliwiając jednocześnie pozyskanie wiedzy i zapoznanie się z uregulowaniami formalnoprawnymi precyzującymi przedmiotowy zakres.
Szkolenie podsumowane oraz zamknięte zostało przez Zastępcę Komendanta SA PSP w Poznaniu, st. bryg. Mariusza Hulewicza.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: bryg. Przemysław Berus, mł. bryg. Rafał Wypych, mł. kpt. Michał Bajur.


Galeria