Aktualności

Szkoleniowa instalacja fotowoltaiczna

-
W ramach rozbudowy bazy dydaktycznej, na poligonie szkolnym w Luboniu wykonano pokazowe stanowisko umożliwiające realizację zajęć z zakresu prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń niebezpiecznych z udziałem instalacji fotowoltaicznych. Stanowisko zaprojektowane zostało i wykonane w sposób umożliwiający prowadzenie rzeczywistej oceny warunków pracy układu PV z możliwością podłączania urządzeń roboczych zasilanych pracującymi ogniwami. Dzięki ergonomii stanowiska uczestnicy szkoleń oraz zajęć doskonalących będą mieli możliwość poznania poszczególnych elementów układu PV, zasad montażu oraz naocznego określenia utrudnień mogących wystąpić podczas działań ratowniczych o przedmiotowym charakterze.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Przemysław Berus, SA PSP Poznań


Galeria