Aktualności

Technologia VR jako forma uzupełniająca kształcenie praktyczne strażaków.

W dniu 05 lutego br., słuchacze kształcenia dziennego w zawodzie technik pożarnictwa SA PSP w Poznaniu uczestniczyli w zajęciach z zakresu innowacyjnych metod organizacji i prowadzenia szkoleń dla strażaków. Zajęcia ukierunkowane były na doskonalenie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w poprawie efektywności kształcenia umiejętności praktycznych słuchaczy. W ramach zapoznawania się z możliwościami opisywanej formy kształcenia słuchacze mieli możliwość zweryfikowania kilku scenariuszy zdarzeń ratowniczych w tym:

- pożaru budynku mieszkalnego;

- wypadku samochodowego;

- rozpoznania i neutralizacji skażenia chemicznego;

- pożaru budynku wielorodzinnego.

Powyższe zajęcia stanowiły uzupełnienie podstawowej oferty dydaktycznej Szkoły, wpisując się w cykl podobnych inicjatyw poszerzających wiedzę i umiejętności słuchaczy. 

Opracowanie: st.kpt. Emilia Pałubicka-Florczak, bryg. Przemysław Berus,
Zdjęcia: st.kpt. Emilia Pałubicka-Florczak.


Galeria