Aktualności

Uroczystość powierzenia obowiązków Komendanta SA PSP w Poznaniu.

-
W dniu 31.01.2024r., w SA PSP w Poznaniu odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków Komendanta SA PSP w Poznaniu st. bryg. mgr inż. Andrzejowi Zajączkowskiemu. Wręczenia decyzji osobiście dokonał Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr inż. Paweł Frysztak. Obejmującemu obowiązki Komendanta Szkoły, Zastępca Komendanta Głównego PSP życzył wytrwałości oraz skuteczności w realizacji stawianych celów. 

Uroczystość powierzenia obowiązków Komendanta Szkoły połączona została z odwołaniem ze stanowiska Zastępcy Komendanta Szkoły, dotychczas pełniącego obowiązki Komendanta, st. bryg. mgr inż. Mariusza Hulewicza, dla którego dzisiejszy dzień był ostatnim dniem w służbie. Zastępca Komendanta Głównego PSP bryg. mgr inż. Paweł Frysztak podziękował odchodzącemu ze służby st. bryg. mgr inż. Mariuszowi Hulewiczowi za wkład i zaangażowanie przez wszystkie lata służby podczas których dał się poznać jako profesjonalista, wyróżniający się wykładowca oraz specjalista dziedzinowy, który swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z innymi.
 
W uroczystości udział wzięli st. bryg. mgr inż. Tomasz Grelak, pełniący obowiązki Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak, Komendant Miejski PSP w Poznaniu, a także kadra, pracownicy cywilni oraz słuchacze Szkoły. 

Przebieg służby obydwu oficerów ukazuje ich szczególny stosunek i przywiązanie do SA PSP w Poznaniu albowiem zarówno przechodzący na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. mgr inż. Mariusz Hulewicz jak i obejmujący obowiązki Komendanta Szkoły, st. bryg. mgr inż. Andrzej Zajączkowski całą swoją drogę służbową w służbie stałej związali z poznańską Szkołą.

st. bryg. mgr inż. Mariusz Hulewicz służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1989 roku jako kadet ówczesnej Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu SCHP podjął służbę stałą w Szkole, gdzie przez cały czas jej trwania związany był początkowo z Wydziałem Szkolenia przemianowanym w późniejszym okresie na Wydział Kształcenia, zajmując szereg stanowisk do głównego specjalisty w Wydziale Kształcenia włącznie. Z dniem 4.01.2020r., decyzją ówczesnego Komendanta Głównego PSP, st. bryg. mgr inż. Mariusz Hulewicz powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta SA PSP w Poznaniu, które pełnił do dnia dzisiejszego. W trakcie służby funkcjonariusz uzupełniał swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskując tytuł inż. pożarnictwa w 1996 roku po ukończeniu niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w SGSP w Warszawie oraz tytuł mgr inż. uzyskany w 1999 roku po ukończeniu studiów uzupełniających na Politechnice Poznańskiej. Mając na uwadze zaangażowanie w realizację powierzanych zadań, a także profesjonalizm i rzetelność wykonywania zlecanych zadań wielokrotnie był odznaczany oraz wyróżniany przez przełożonych.    

st. bryg mgr inż. Andrzej Zajączkowski służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1995 roku jako podchorąży SGSP w Warszawie, którą z tytułem inżyniera bezpieczeństwa pożarowego ukończył w 1999 roku. Bezpośrednio po ukończeniu SGSP w Warszawie rozpoczął służbę w SA PSP w Poznaniu, gdzie przez szereg lat związany był z Wydziałem Technicznym Szkoły. Rzetelność oraz sumienność w realizacji obowiązków służbowych pozwoliły na objęcie z dniem 1.10.2008 roku, stanowiska Naczelnika Wydziału Technicznego. Pełniąc służbę w SA PSP w Poznaniu systematycznie uzupełniał swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskując tytuł mgr inż. bezpieczeństwa pożarowego zdobyty w 2001 po ukończeniu studiów uzupełniających w SGSP w Warszawie. Ponadto realizując zadania obszarowo obejmujące aspekty logistyki ukończył w 2012 roku kierunkowe studia podyplomowe w SGSP w Warszawie z zakresu Logistyki w bezpieczeństwie kraju. Przez cały przebieg służby za zaangażowanie w realizację zadań służbowych wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany. Z dniem 1.02.2024r., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, powierzył st. bryg. Andrzejowi Zajączkowskiemu obowiązki Komendanta SA PSP w Poznaniu. 
Opracowanie: bryg. Jakub Jaskólski, bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel-SA PSP Poznań.   


Galeria