Aktualności

Warsztaty doskonalące z zakresu organizacji ratownictwa technicznego.

-
W dniu 16 listopada 2023r. na terenie poligonu SA PSP w Poznaniu odbyły się warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego pn. "Podstawowe techniki ratownicze z użyciem ratowniczego sprzętu hydraulicznego". Nad całością przedsięwzięcia czuwało trzech instruktorów ratownictwa technicznego SA PSP w Poznaniu, którzy nadzorowali prawidłowy przebieg warsztatów. Całość wydarzenia podzielona została na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej prowadzący omówili techniki wykonywania dostępu do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz charakterystykę ratowniczych zestawów hydraulicznych. 
Część praktyczna warsztatów obejmowała dwa scenariusze działań zakładające wykonanie dostępu do osoby poszkodowanej znajdującej się we wnętrzu samochodu osobowego leżącego na dachu poprzez: 
- usunięcie boku pojazdu,
- uniesienie tylnej części pojazdu.

Wydarzenie otwarł Komendant Szkoły, st. bryg. Maciej Zdęga wraz z Zastępcą, st. bryg. Wiesławem Pokorskim, życząc uczestnikom konstruktywnych dyskusji oraz wypracowania szeregu wniosków przydatnych podczas działań rzeczywistych. 

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Komend Wojewódzkich PSP w Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Szczecinie, Gdańsku oraz strażacy Szkolnej JRG SA PSP  w Poznaniu.

Wydarzenie zamknął Zastępca Komendanta SA PSP w Poznaniu, st. bryg. Mariusz Hulewicz, dziękując uczestnikom za zaangażowanie w realizację przygotowanych zadań praktycznych.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Trybuła, bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: bryg. Przemysław Berus.Galeria