Aktualności

Warsztaty z udziałem samochodów zasilanych CNG, LNG i LPG

-
19 i 20 kwietnia 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu zostały zorganizowane warsztaty z zakresu prowadzenia działań ratowniczych z udziałem pojazdów zasilanych czynnikami gazowymi: CNG, LNG i LPG. Warsztaty zorganizowane przez Szkołę wsparli:
- Vitkovice Milmet S.A., 
- Iveco Poland Sp. z o.o., 
- ASF, 
- Cryogas M&T Poland S.A., 
- Fundacja Green Fuel, 
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 
- Worthington Industries.

Pierwszego dnia odbyły się wykłady związane z tematyką paliw gazowych, które prowadziło grono naukowe oraz doświadczeni specjaliści przedmiotowej tematyki. Podczas wykładów zaprezentowano zagadnienia związane z fizykochemią wybuchów gazów, studium przypadków podczas dochodzeń pożarowych pojazdów z instalacją gazową LPG, właściwości fizykochemiczne gazów CNG, LNG i LPG, konstrukcje zbiorników instalacji gazowych CNG I LNG oraz zasady BHP podczas działań ratowniczych przy zdarzeniach związanych z udziałem pojazdów zasilanych instalacjami gazowymi.

Drugi dzień warsztatów przeznaczony był na zajęcia praktyczne, które przeprowadzono na poligonie szkolnym. Ta cześć zajęć wymagała podzielenia warsztatów na bloki tematyczne. Pierwszym tematem było praktyczne zaprezentowanie właściwości gazów CNG i LNG, głównie oddziaływania ich na różne przedmioty oraz osobiste wyposażenie strażaka. Poddanie działaniu medium na odzież strażaka uświadomiła o sposobie postępowania podczas działań ratowniczych. Następnie zaprezentowano właściwości palne LNG oraz sposoby gaszenia płonącego gazu z użyciem różnych środków gaśniczych. W kolejnym bloku tematycznym zaprezentowano pożar pojazdu oraz podstawy taktyki gaszenia pojazdu wyposażonego w instalację LPG.

Organizatorzy warsztatów zapewniają, że niniejsza tematyka i formuła praktyczna zajęć będzie kontynuowana ze względu na duże zainteresowanie oraz konieczność wypracowania materiałów dydaktycznych dla szkół i ośrodków szkolenia.

Ponadto organizatorzy składają podziękowanie wszystkim partnerom warsztatów, bez których część praktyczna nie mogłaby się odbyć.

Opracowanie: bryg. Tomasz Wiśniewski ? SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Daniel Przewoźniak ? SA PSP w Poznaniu