Aktualności

Warsztaty z zakresu współpracy JOP z PRM podczas zdarzeń.

-
W dniu 8.11.2023r. w SA PSP w Poznaniu zorganizowano "Warsztaty doskonalące z zakresu współpracy JOP oraz PRM podczas zdarzeń". Warsztaty tematycznie ukierunkowane były na omówienie zagadnień obejmujących:
- aspekty prawne określające formy aktywności ratowniczej Jednostek Ochrony przeciwpożarowej (JOP),
- określanie odpowiedzialności prawnej uczestników działania ratowniczego w ramach współdziałania JOP oraz PRM,
- zagadnienia związane z ideą oraz organizacją systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).

Prelegentami wydarzenia byli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) specjalizujący się w tematyce uregulowań formalnoprawnych związanych z aktywnością ratowniczą JOP oraz w tematyce ratownictwa medycznego w KSRG. Wartością dodaną warsztatów był udział w roli prelegentów przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, którzy obszernie przedstawili zagadnienia związane z organizacją PRM.

Warsztaty otwarł Zastępca Komendanta SA PSP w Poznaniu st. bryg. Wiesław Pokorski, życząc uczestnikom konstruktywnych dyskusji oraz wypracowania szeregu wniosków w celu usprawnienia funkcjonowania przedmiotowej dziedziny ratownictwa.

Uczestnikami warsztatów byli funkcjonariusze PSP nadzorujący obszar ratownictwa medycznego w JOP na terenie województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego, a także przedstawiciele CS PSP w Częstochowie, SP PSP w Bydgoszczy oraz KM PSP w Warszawie.

Wydarzenie zakończył Komendant Szkoły, st.bryg. Maciej Zdęga, dziękując uczestnikom za zaangażowanie podczas warsztatów.


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus,
Zdjęcia: bryg. Przemysław Berus, asp. Piotr Janiuk.
     


Galeria