Aktualności

Wizyta strażaków z Republiki Mołdawii

W dniu 9 maja br. na terenie Poligonu Szkolnego w Luboniu przebywała delegacja strażaków zawodowych oraz strażaków ochotników z Republiki Mołdawii. Podczas wizyty delegatom przedstawiono stanowiska szkoleniowe znajdujące się na terenie poligonu oraz omówiono zakres szkolenia praktycznego strażaków realizowany przez SA PSP w Poznaniu. Podczas spotkania strony wymieniły się również swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji doskonalenia zawodowego strażaków oraz omówiły zasady organizacji ćwiczeń praktycznych.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz - SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Daszkiewicz - SA PSP PoznańGaleria