Aktualności

Wolontariusze ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

1 lutego 2024 roku kadeci ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, odpowiadając na prośbę Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, kolejny już raz z dużym entuzjazmem zaangażowali się w przygotowywanie do wysyłki niezbędnych rzeczy dla najbardziej potrzebujących. Przygotowane dary, głównie w postaci sprzętu medycznego i środków opatrunkowych, zostaną wysłane na Madagaskar aby wesprzeć misyjne przychodnie oraz szpitale. Warto wspomnieć, że Fundacja Redemptoris Missio od samego początku swojej działalności skupia się na organizowaniu wyjazdów medycznych w rejony pozbawione dostępu do opieki medycznej. Medyczne ośrodki misyjne są regularnie wyposażane w pomoc humanitarną, a wolontariat medyczny pozwala wykorzystać wiedzę i umiejętności by ulżyć w cierpieniu pacjentów w krajach Globalnego Południa.
Opracowanie: mł. kpt. Michał Melerowicz, bryg. Rafał Wypych, 
Zdjęcia: Pani Anna Mikołajczyk, Fundacja Redemptoris Missio.


Galeria