Aktualności

Wyniki egzaminu zawodowego

Osoby, które otrzymały negatywny wynik z egzaminu zawodowego - etap praktyczny w zawodzie technik pożarnictwa 315 [02] zostały powiadomione telefonicznie w dniu 25.06.2013 r. W związku z powyższym pozostałe osoby otrzymały wynik pozytywny.

Zjazd przedpromocyjny odbędzie się w dniach 2 – 5 lipca 2013 r.

Uroczysta Promocja – 6 lipca 2013 r. o godz. 11.00