Aktualności

Zajęcia szkoleniowe w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielonych w Poznaniu

-
W dniach 8 i 9 czerwca br. w ramach przedmiotu fizykochemia spalania i  środki gaśnicze kadeci SA PSP w Poznaniu uczestniczyli  w zajęciach szkoleniowych zorganizowanych w Instytucie Włókien Naturalnych i  Roślin Zielonych w Poznaniu. W ramach zajęć słuchacze pozyskali wiedzę na temat współcześnie stosowanych elementów budowlanych, nowoczesnych metod zabezpieczeń, a także zapoznać się z właściwościami oferowanych na rynku budowlanym warstw ognioochronnych. W trakcie zajęć kadeci mieli okazje zaobserwować fragmenty empirycznej analizy skutków spalania poszczególnych elementów wraz z pomiarem ilości gazów pożarowych wydzielających się podczas spalania. Zajęcia przeprowadził doświadczony wykładowca laboratorium spalania mgr Krzysztof Bujnowicz dzieląc się z uczestnikami zajęć olbrzymią wiedzą dziedzinową i doświadczeniem w przedmiotowej tematyce, która jak się okazało wielowątkowo powiązana jest z bezpieczeństwem pożarowym budynków, aspektem bardzo istotnym w pragmatyce ochrony przeciwpożarowej. Należy podkreślić, że współpraca pomiędzy SA PSP w Poznaniu, a  Instytutem Włókien Naturalnych i  Roślin Zielonych w Poznaniu nieprzerwanie trwa od 30 lat, dzięki czemu kolejne pokolenia strażaków mają możliwość pełniejszego zdobywania wiedzy w opisywanym zakresie.Opracowanie: st.bryg. Urszula Fietz-Strychalska, bryg. Przemysław Berus.
Zdjęcia: st.str. kdt Adam Golon.


Galeria