Aktualności

Zajęcia uzupełniające z zakresu organizacji działań z obszaru ratownictwa wodnego.

-
W dniu 30.01.2024r., słuchacze kształcenia dziennego w zawodzie technik pożarnictwa uczestniczyli w zajęciach uzupełniających z zakresu organizacji ratownictwa wodnego w KSRG. Zajęcia tematycznie ukierunkowane były na aspekty formalne precyzujące przedmiotowy zakres ratownictwa zarówno w zakresie podstawowym jak i specjalistycznym. Zajęcia poprowadził dowódca JRG 1 KM PSP w Poznaniu bryg. Mariusz Kowalski, będący jednocześnie dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego (SGRWN Poznań). Ogromne doświadczenie zawodowe prelegenta (w służbie od ponad 34 lat), ugruntowana wiedza oraz umiejętność jej przekazu, pozwoliły na efektywny jej transfer dla grona uczestników, którzy będąc na początku swojej drogi służbowej mieli doskonałą okazję uczyć się od najlepszych. W trakcie prelekcji nie zabrakło również przykładów działań rzeczywistych z dziedziny ratownictwa wodnego z całym bagażem uwag i spostrzeżeń, stanowiących potężną porcję wiedzy niezbędnej w codziennej służbie. Prelekcja była jedną z wielu form zajęć  uzupełniających realizowanych w SA PSP w Poznaniu dzięki którym słuchacze mają możliwość nabywania wiedzy dziedzinowej. 


Opracowanie i zdjęcia: bryg. Przemysław Berus.  


Galeria