Aktualności

Zajęcia z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów.

-
W dniach 6-7 czerwca br. w SA PSP w Poznaniu zorganizowano zajęcia  z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Zajęcia miały charakter prelekcji zorganizowanej dla słuchaczy Dziennego Studium Aspirantów PSP będących na etapie końcowym edukacji w SA PSP w Poznaniu. Szczególnym wyróżnieniem dla zorganizowanej formy szkolenia jest fakt, że prelegentem był niekwestionowany autorytet w dziedzinie dochodzeń popożarowych w Polsce, wieloletni Zastępca Komendanta SA PSP w Poznaniu oraz współtwórca oraz pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, dr inż. Piotr Guzewski. Zajęcia otworzył Zastępca Komendanta Szkoły, st.bryg. Mariusz Hulewicz. W ramach zajęć prelegent zapoznał słuchaczy z zakresem zagadnień związanych z ustalaniem przyczyn powstawania pożarów, wskazując prawnokarny charakter czynności oględzinowych oraz co najistotniejsze dzieląc się ze słuchaczami wiedzą i doświadczeniem praktycznym w omawianym zakresie. Zajęcia z pewnością na długo zostaną zapamiętane przez słuchaczy, którzy wiedzę pozyskaną o tak znaczącego autorytetu dziedzinowego będą mogli stosować w praktyce. 


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: mł.ogn. kdt Łukasz Rutkowski.
Galeria