Aktualności

Zajęcia z zakresu wykorzystania podnośników hydraulicznych.

-
W dniach 10-12 października br., słuchacze Dziennego Studium Aspirantów PSP w Poznaniu (kompania II) uczestniczyli w zajęciach z zakresu praktycznego wykorzystania w działaniach ratowniczych podnośników hydraulicznych będących na wyposażeniu Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w Polsce (JOP). Zajęcia zorganizowano przy wykorzystaniu sprzętu stanowiącego wyposażenie JRG 5 KM PSP w Poznaniu w postaci w podnośnika hydraulicznego SH-53 Bronto Skylift. Zajęcia były doskonałą okazją do pozyskania specjalistycznej wiedzy na temat organizacji działań ratowniczych w tym działań z zakresu ratownictwa wysokościowego co jest specjalizacją JRG 5. Wartością dodaną zajęć było omówienie aspektów organizacyjnych jednego z działań ratowniczych, którym dowodził prelegent w osobie dowódcy zmiany, mł.kpt. Michał Osięgłowski.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, ogn. Artur Kozłowski, 
Zdjęcia: ogn. Artur Kozłowski.Galeria