Aktualności

Zakończenie przeszkolenia w zawodzie strażak (KS 17)


W dniu 15 września 2023 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oficjalnie zakończyło się Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (KS 17). Od 12 czerwca 2023 roku, słuchacze zdobywali wiedzę oraz kompetencje niezbędne do realizacji działań ratowniczo - gaśniczych. Zostali także przygotowani do pełnienia służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Kształcenie odbywało się w oparciu o wytyczne programu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, który obejmował blok podstawowy oraz blok zasadniczy. W trakcie kursu słuchacze pełnili służby w podziale bojowym Szkolnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, a także w Centralnym Odwodzie Operacyjnym w ramach praktyk zawodowych. Szkolenie finalizowało sprawdzenie umiejętności w formie egzaminu teoretycznego, a także praktycznego na szkolnym poligonie pożarniczym z następujących przedmiotów: Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, Taktyka zwalczania pożarów oraz Taktyka działań ratowniczych. 
Podczas uroczystego zakończenia kursu, świadectwa absolwentom wręczył st. bryg. Wiesław Pokorski, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Wszystkim uczestnikom kursu gratulujemy ukończenia edukacji w murach SA PSP z wynikiem pozytywnym! Życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym, a także na dalszej ścieżce zawodowej.
Opracowanie: bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań
Zdęcia: asp. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań.


Galeria