Aktualności

Zestawienie interwencji SJRG za 2020 rok

-
Na podstawie danych statystycznych wygenerowanych z programu SWD PSP pojazdy ratownicze Szkoły wyjeżdżały do zdarzeń na obszarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego w roku 2020 w n/w zestawieniu:

  • Pożary - 233
  • Miejscowe zagrożenia - 442
  • Alarmy fałszywe - 160
  • RAZEM - 835

Porównując dane z rokiem 2019 zanotowano ogólny spadek liczby interwencji o 13,5% (z 965 na 835), z czego pożary spadek o 18,2% (z 285 na 233), miejscowe zagrożenia spadek o 8,1% (z 481 na 442), alarmy fałszywe spadek o 19,6% (z 199 na 160). Na liczbę interwencji z pewnością miał wpływ wprowadzony w marcu stan zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Średnio siły i środki SA PSP w Poznaniu w roku 2020 interweniowały co 10,5 godziny.

Dodatkowo w ciągu roku w miesiącach:
  • kwiecień-maj
  • październik-grudzień
z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego kadeci SA PSP w Poznaniu na polecenie Komendanta Głównego PSP oddelegowani zostali do miejsc zamieszkania, gdzie stanowili odwód kadrowy dla miejscowych Komend Powiatowych PSP, w tym czasie wypracowali odpowiednio 751 i 732 służby, zastępując miejscowych ratowników. 


Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP w Poznaniu


Galeria