Aktualności

Zgrupowanie unitarne DSA XXXII


Na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Luboniu realizowane jest przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej słuchaczy Dziennego Studium Aspiranckiego rocznika 2022 - 2024 DSA XXXII. W ramach organizowanych na poligonie zajęć, rozpoczynający służbę młodzi adepci rzemiosła pożarniczego, poznają zasady funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, wdrażają się w rytm skoszarowanego życia i poznają tajniki strażackiej służby. Spośród szeregu organizowanych zajęć teoretycznych i praktycznych wykładowcy kładą nacisk na zagadnienia dotyczące służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, sprzętu do działań ratowniczych, fizykochemii spalania i środków gaśniczych, taktyk działań ratowniczych i zwalczania pożarów oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ważną kwestią jest również utrzymywanie właściwego poziomu kondycji i sprawności fizycznej, która wzmacniana jest między innymi zajęciami z wychowania fizycznego oraz codziennymi zaprawami. Czas spędzony na poligonie wypełniony jest także dodatkowymi zadaniami i obowiązkami. Rytm życia obozowego wyznaczają stosowne regulaminy, zgodnie z którymi przeprowadza się apele, zwołuje dodatkowe zbiórki, ogłasza alarmy, organizuje służby         i warty, a posiłki wydawane są w ściśle określonych godzinach. Warto wspomnieć, że w trakcie okresu unitarnego kadra szkoły stara się również dbać o rozwój duchowy młodych strażaków. Dlatego każdej niedzieli odprawiana jest Msza Święta polowa, którą sprawuje ksiądz prałat Stanisław Wojtaszek, kapelan Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W uroczystej Mszy Świętej, zgodnie z tradycją szkoły, mogą również uczestniczyć osoby, które odwiedzają słuchaczy. Dużą niespodzianką był również czas spędzony przy ognisku z Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, st. bryg. Maciejem Zdęgą. Podczas spotkania, w swobodniejszej dla słuchaczy atmosferze, komendant przedstawił słuchaczom oczekiwania jakie są stawiane przed nimi w związku z wyborem zawodu strażaka. 


Opracowanie: mł. bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. kpt. Janusz Zawadzki, SA PSP Poznań.Galeria