Aktualności

Blog

Czerwiec - czas zajęć alternatywnych

W Szkole Aspirantów w Poznaniu dni czerwcowe przepełnione były zajęciami nietypowymi - przygotowanymi specjalnie na czas EURO 2012, w ramach planu działalności kulturalno - oświatowej...

Zjazd X turnusu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu

W dniu 8 czerwca br. na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu zorganizowany był jubileuszowy, w 30-lecie promocji, zjazd absolwentów X turnusu stacjonarnego Szkoły Chorążych Pożarnictwa.

Wizyta nadbryg. J.Skulicha w SA PSP w Poznaniu

W dniu 15 czerwca 2012 r. w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu przebywał nadbryg. Janusz Skulich - Zastępca Komendanta Głównego PSP

GWIAZDA AFGANISTANU DLA KADETA NASZEJ SZKOŁY

Gwiazdę Afganistanu nadaje i wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy własnej, a także na wniosek ministra właściwego do spraw obrony lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

EGZAMINY KOŃCOWE

Najtrudniejsze za nami... tak mówią absolwenci dziennego i zaocznego studium naszej Szkoły.

Koniec 46 Szkolenia Uzupełniającego

Dziś zakończyło się kolejne, 46 Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

Kolejny sprawdzian przed EURO 2012

W dniu 23 maja br. oficerowie naszej Szkoły przeprowadzili szkolenie dla personelu medycznego ze szpitala MSWiA w Poznaniu i strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 2, 5 i 7 podległych Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu.

Trwa sesja egzaminacyjna

Nerwy i niepewność zagościły na korytarzach i w salach Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W poniedziałek 14 maja br. w naszej szkole rozpoczęła się sesja egzaminacyjna.

Dzień Otwarty Szkoły za nami

Jak co roku Dzień Otwarty Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbył się w sobotę. Tym razem był to 12 maja.

ODZNACZONY PRZEZ PREZYDENTA RP

W dniu 4 maja 2012 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość nadania stopni nadbrygadiera oraz wręczenia odznaczeń państwowych, które przyznane zostały z okazji Dnia Strażaka